KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2023. november 24.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Vagyongazdálkodási ügyintéző - Vagyongazdálkodási Iroda

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörébe tartozó ügyek ellátásában történő közreműködés. A Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában a tulajdonosi és bérbeadói nyilatkozatok (tulajdonosi hozzájárulások, egyéb jognyilatkozatok, stb.) előkészítése és az ügymenet teljeskörű lebonyolítása. Az Iroda által kezelt kintlévőségek behajtásában történő közreműködés, kapcsolattartás az érintett társirodákkal, intézményekkel és az eljáró ügyvédi irodával. Az ügyfelektől érkezett levelek megválaszolása, panaszok kivizsgálása. A Vagyongazdálkodási Irodát érintő jelentések határidőre történő elkészítése, adminisztratív feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 büntetlen előélet;
 Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség;
 informatikai kompetenciák: levelező rendszer (Outlook), dokumentumkezelő-iktató, szövegszerkesztő, táblázatkezelő (pl. Excel) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 vagyongazdálkodási területen szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat;
 közigazgatásban szerzett legalább 4-5 év tapasztalat;
 közigazgatási vizsgák (alap- és szakvizsga) megléte;
 személyes kompetenciák: önállóság, kommunikációs készség, elvégzendő feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért; elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás), határidők betartása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (másolta vagy igazolás),
 végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.

A munkakör betöltésének időpontja:
2024. január 8.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. december 8.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4566 vagy 347-4685 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. december 14.

A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatot Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére küldve (1195 Budapest Városház tér 18-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot VI/ 290 /2023, valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző.
 Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére küldve a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozszolgallas.gov.hu – 2023. november 24.