KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2024. június 09.

Városrendezési ügyintéző - Főépítészi Iroda

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet városrendezési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű közszolgálati jogviszony előre láthatólag 2024. december 31-ig.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja az önkormányzati hatósági feladatokhoz kapcsolódó feladatokat, a településrendezési eszközökhöz tartozó tevékenységeket; koordinálja a településképi eljárásokat; gondozza az iroda iratait, nyilvántartásait.
A munka ellátása során a településképi eljárásokban közreműködik a helyszíni szemlétől a határozathozatalig, annak minden fázisában. A megfelelő egyeztetési folyamatok bonyolításával kapcsolatos levelezések, előterjesztések előkészítése feladatának részét képezi.
Részt vesz a hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez kapcsolódó helyszíni szemléken és a kérelmek szakmai ellenőrzésében.
Részt vesz a nyílászáró pályázatokkal kapcsolatos feladatokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság.
 Cselekvőképesség.
 Büntetlen előélet.
 Felsőoktatásban szerzett építész-, tájépítész-, településmérnök szakképzettség.
 Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatásban szerzett 3-5 éves tapasztalat.
 Település- vagy építészeti tervezés területén szerzett 1-3 év tapasztalat.
 1-3 év építéshatósági tapasztalat.
 Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás),
 végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betöltésének időpontja:
2024. augusztus 5.

A pályázat benyújtásának határideje:
2024. július 5.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4500/566 vagy 347-4500/685 telefonszámon lehet kérni.

A munkáltató vállalja megváltozott munkaképességű alkalmazását, amennyiben a pályázati feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje:
2024. július 19.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére küldve a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot IV/207/2024, valamint a munkakör megnevezését: városrendezési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója küldhet a pályázónak próbafeladatot. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye
www.kozszolgallas.gov.hu