NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2012. február 17.

Építészeti-műszaki tervtanács működése

Tisztelt Kispesti Lakosok, Építtetők, Tervezők!

A településrendezéssel kapcsolatos jogszabály változások szükségessé tették a kerületi építészeti és műszaki tervtanács működéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását. Az Önkormányzat a településképi véleményezési eljárás alá tartozó, valamint a 16/2013. (V.22.) önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb építmények építészeti-műszaki terveinek előzetes véleményezésére, továbbá egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében építészeti-műszaki tervtanácsot működtet.

A benyújtott tervdokumentációt a Tervtanács elnöke a Tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább 3 munkanappal tanulmányozásra hozzáférhetővé teszi, ennek megfelelően a tervdokumentációk benyújtásának határideje minden esetben a tervtanácsi ülést megelőző szerdai nap, du. 16 óra. A tervdokumentációk benyújtására a Polgármesteri Hivatal Főépítész Iirodáján van lehetőség (II. emelet, 82/a szoba).

Tisztelettel:

Berencz Ibolya
főépítész, a tervtanács elnöke 


A tervtanács ülései:  Tisztelt Tervezők! A veszélyhelyzet idején a Tervtanáács  online tartja üléseit a meghirdetett időpontok és határidők szerint. A terveket a foepitesz@kispest.hu e-mail-címre várjuk.

2024. I. félév 

A tervtanács ügyrendje

Ügyintézés: Főépítészi Iroda