ÜGYTÍPUSOK  2016. április 07.

Ebek veszettség elleni védőoltásának támogatása

A Budapest Főváros XIX. kerületében lakó és ebét is ott tartó egyedül élő 65 év feletti nyugdíjas egy kutyájának kötelező veszettség elleni védőoltását a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata települési támogatás keretében biztosítja, és az eboltás költségét a benyújtott számla ellenében utólag megtéríti, maximum: 9 000 Ft összegben.

A támogatás akkor adható, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142 500,-Ft-ot).

A kérelmet évente egyszer lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az oltásról kiállított számlát (csak a veszettség elleni oltásról), az oltási könyvet, igazolást arról, hogy a kötelező regisztrációnak a tulajdonos eleget tett, és nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező egyedül él.

Nyomtatvány: Kérelem az ebek veszettség elleni védőoltásának támogatásához   

Ügyintézés: Humánszolgáltatási és Szociális Iroda