SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK   2012. március 27.

Csillagok Napközi Otthona

A nappali szolgáltatást az intézmény telephelyén biztosítjuk, mely szintén a Budapest XIX. kerület Táncsics M. u. 7. szám alatt a földszinten található. Az értelmi fogyatékosok napközi otthona 2000. szeptember 23. óta része a kerületi szociális szolgáltatást nyújtó intézménynek. A napközi otthon 2010. évtől már 30 engedélyezett férőhellyel működik.

A Csillagok Napközi Otthonában (korábban Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona) értelmileg sérült és autista ellátottjaink (közepesen súlyos szintig) fejlesztését, szinten tartását, gondozását, étkeztetését biztosítjuk.

Szolgáltatásunkat hétfőtől péntekig 7:00 órától 17:00óráig lehet igénybe venni, összhangban a szülők, hozzátartozók elfoglaltságával.

Az ellátás célja a saját otthonukban élő, tanköteles koron túli értelmi fogyatékos, illetve autista 18 éven felüli fiatalok nappali ellátása. Figyelembe vesszük az ellátottak életkorát és fejlettségi szintjét, egyénre szabottan tervezzük meg a gyógypedagógiai foglalkozást, habilitációt és rehabilitációt. Célunk harmonikus életforma fenntartása illetve kialakítása, valamint a családok tehermentesítése.

Feladatunk a nappali felügyelet biztosítása mellett szakszerű gondozás, tisztálkodási, mosási lehetőség, étkeztetés biztosítása (szükség esetén diéta is).
Fejlesztő és szinten tartó foglalkoztatási terveink megvalósítása egyéni és csoportos foglalkozások keretében (memória-fejlesztés, szóalkotás, szituációs játékok, stb.).

Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében, szabadidő hasznos eltöltésében.

Programjainkkal az egészséges, mozgásban gazdag életmódra ösztönözzük fiataljainkat.

Az ellátottak gondozását, fejlesztését, gyógypedagógus, gyógy-masszőr, gyógytornász, terápiás munkatársak és szociális gondozók végzik.
Akadálymentesített, családias környezetben, a 2010 nyarán megújult kertünkben, - amely műfűvel, térkővel borított, - változatos programokat kínálunk (játékos sportfoglalkozások, kreatív tevékenységek, énekkar, kirándulások, közös nyaralás, stb.).

Az ellátás igénybevételi kérelmet, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézményvezetőjéhez kell benyújtani, majd a lakáson történő előgondozásnál megállapításra kerül a jogosultság vagy a felvétel elutasítása. Felvételnél 3 hónap próbaidőt kötünk ki. Az ellátásért saját jövedelemtől függő térítési díjat kell fizetni, Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján. Várjuk érdeklődésüket.

Balázs Piroska igazgató