KÖZLEMÉNYEK  2024. január 10.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Javaslat Kispest díszpolgára cím és Kispestért díj adományozására 2024-ben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 28.). számú önkormányzati rendelete alapján bármely kispesti lakos, valamint a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civilszervezet javaslatot tehet a Kispest díszpolgára cím és a Kispestért díj adományozására. Politikai pártok a Kispest díszpolgára címre tehetnek javaslatot.

A Kispest díszpolgára cím a kerület lakosságának tiszteletét és megbecsülését kifejező elismerés, mely azon maradandó értéket alkotó, nagy megbecsülésnek örvendő személyek részére adományozható, akik kimagasló munkásságukkal hozzájárultak Kispest fejlődéséhez, a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. Házaspár esetében a cím megosztva is adományozható. A cím posztumusz is adományozható.

Kispestért díj azon Kispesthez kötődő személyek részére adományozható, akik kiemelkedő szakmai munkásságukkal, közéleti szerepvállalásukkal jelentősen hozzájárultak közösségük, szakmájuk és a kerület fejlődéséhez, a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. A cím posztumusz is adományozható.

Elismerésre vonatkozó javaslatot az itt letölthető nyomtatványon, vagy az abban meghatározott tartalommal papír alapon, vagy elektronikus úton a polgármesternek címezve, 2024. február 20-ig lehet benyújtani.

E-mail-cím: elismeresek@kispest.hu

Postacím: Kispest Önkormányzata, polgármester – 1195 Budapest, Városház tér 18–20.

Polgármesteri Kabinet Iroda

varoshaza-diszfeny