NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2012. február 19.

Telepengedélyezési eljárás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet határozza meg az ipari tevékenység végzésének szabályait.

A Korm. rendelet 1. mellékletében vannak felsorolva a bejelentés-köteles tevékenységek, a 2. mellékletben a telepengedély-köteles tevékenységek. A tevékenység határozza meg, hogy a bejelentés-köteles tevékenység nyomtatványát, illetve a telepengedély-köteles tevékenység nyomtatványát kell kitölteni.

A nyomtatvány kitöltése mellett a szükséges dokumentumok az alábbiak:
- vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat,
- aláírási címpéldány, meghatalmazás,
- nem a kérelmező tulajdonában lévő telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, használatra vonatkozó egyéb okirat),
- helyszínrajz (telepengedély-köteles tevékenység esetén),
- az eljárási illeték befizetéséről szóló bizonylat 5000 Ft.

Az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást. Ide tartozik:
- cégnév,
- székhely,
- cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány szám
- ipari tevékenység változása,
- nyitvatartási idő változása.

A módosítás bejelentéséhez eljárási díjat kell fizetni.

Az ipari tevékenység megszűnését az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelenteni.

Ipari tevékenység bejelentése/telepengedély kérelem - Elektronikus ügyintézés tájékoztató gazdálkodó szervezetek részére (pdf) 2023

Telepengedély-köteles ipari tevékenység adatlapja (pdf)

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése (pdf)

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése (pdf)

Ügyintézés: Hatósági Iroda