IRODÁK  2012. február 17.

Főépítészi Iroda

1195 Bp., Városház tér 18-20., B. ép. II. em. 82/a. 83., 85.
e-mail: foepitesz(kukac)kispest.hu 

tel.: (1) 3474-500/mellékszám

Berencz Ibolya főépítész
tel.: 553 (hétfő 14.00-18.00)

Kovács Andrea városrendezési ügyintéző
tel.: 934 

Ács Sára Judit városrendezési ügyintéző
tel.: 553  

Hatvani Tünde - városrendezési ügyintéző
tel.: 444

Madácsi Viktória városendezési ügyintéző
tel.: 694

Ügyfélfogadás:
hétfő 14.00-18.00, szerda 8.00-16.30

Ellátja a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet által meghatározott főépítészi feladatokat:
- A területi főépítésszel és más önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti a területet érintő településrendezési tervek összhangjának kialakítását.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását.
- A műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátja.
- Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását.
- Szakmai véleményével, állásfoglalásával segíti a kerület táji és építészeti arculatának alakítását.
- Részt vesz a kerületet érintő építészeti, településrendezési, valamint köztéri műalkotások létesítésével és elhelyezésével kapcsolatos pályázatok elbírálásában.
- Szervezi és irányítja a településrendezési tervek véleményezési eljárásait, vezeti a kerületi Kispesti Építészeti-Műszaki Tervtanácsot
- Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, üzemelési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében.
- A helyi rendeletben meghatározott módon tájékoztatást ad az egyedi hatósági ügyekben kialakítandó véleményhez.
- Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet meghatározó egyeztetési eljárásban.
- Szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és tervezők számára. 

Település Arculati Kézikönyv és településkép védelmi rendelet

• Településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárások, településképi kötelezés   

• Partnerségi egyeztetés  

• Településfejlesztési stratégiák - koncepciók    

• Hatályos Szabályozási Tervek lehatárolása (térkép)

Városkapu KÉSZ (Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselőtestülete 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a Budapest XIX. kerület Üllői út - Lehel utca - Vak Bottyán utca - kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról)
Városkapu KÉSZ szabályozási tervlap

• Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelete a Budapest XIX. Kerület Lehel u.-Vak Bottyán u.-Derkovits Gy. u.-Wesselényi u.-Móricz Zs. u.-Simonyi Zs. u.-Kisfaludy u.-Ady E. út páratlan oldala-Hunyadi u.-Üllői út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról 
• Városközpont KÉSZ szabályozási tervlap 

• Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete a Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról(Budapest Főváros XIX. Kerület Vak Bottyán utca – Derkovics Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldalának telekvégei (37-53/B) – Hunyadi utca – Üllői út – Mátyás király utca – Ady Endre út – Rákóczi utca páratlan oldala – Nagykőrösi út – Méta utca – Kolozsvár utca – kerülethatár – Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat)
• Kispest KÉSZ szabályozási tervlap  

• Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete Budapest XIX. Kerület Wekerletelep Kerületi Építési SzabályzatárólBudapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete Budapest XIX. Kerület Wekerletelep Kerületi Építési Szabályzatáról 
• A Wekerletelep speciális szabályozási tervének 2. sz. melléklete
   Táblázat a 2. sz. melléklethez

 

Aktuális 

- Építészeti-műszaki tervtanács  
- Építészeti-műszaki dokumentáció feltöltése ÉTDR rendszerbe - útmutató (pdf)