IRODÁK  2012. február 17.

Főépítészi Iroda

1195 Bp., Városház tér 18-20., B. ép. II. em. 82-82/a. 
e-mail: foepitesz@kispest.hu

Berencz Ibolya fõépítész
tel.: 347-4531 (hétfő 14.00-18.00)
fax: 347-4659

Ringbauer Katalin - városrendezési ügyintéző
tel.: 347-4934 

Hollósi Hajnalka - városrendezési ügyintéző
tel.: 347-4444 

Lukács Ágota - településfejlesztési ügyintéző
tel.: 347-4553

(hétfő 14.00-18.00, szerda 8.00-16.30, péntek 8.00-12.00)

Ellátja a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet által meghatározott főépítészi feladatokat:
- A területi főépítésszel és más önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti a területet érintő településrendezési tervek összhangjának kialakítását.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását.
- A műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátja.
- Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását.
- Szakmai véleményével, állásfoglalásával segíti a kerület építészeti arculatának alakítását.
- Részt vesz a területét érintő építészeti, településrendezési, valamint köztéri műalkotások létesítésével és elhelyezésével kapcsolatos pályázatok elbírálásában.
- Szervezi és irányítja a településrendezési tervek véleményezési eljárásait.
- Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, üzemelési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében.
- A helyi rendeletben meghatározott módon tájékoztatást ad az egyedi hatósági ügyekben kialakítandó véleményhez.
- Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet meghatározó egyeztetési eljárásban.
- Szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és tervezők számára. 

Település Arculati Kézikönyv és településkép védelmi rendelet

• Településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárások, településképi kötelezés   

• Partnerségi egyeztetés  

• Településfejlesztési stratégiák - koncepciók       

• Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat - KVSZ     

• KVSZ-mellékletekként elfogadott szabályozási tervek    

• Övezeti besorolásokat meghatározó térkép - KVSZ 1. sz. melléklete (pdf)
   Módosításokkal érintett területek 

• Hatályos Szabályozási Tervek lehatárolása (térkép)

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a Budapest XIX. kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca - kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

Szabályozási tervlap (pdf)

• Az önkormányzat 32/2000. (VI.29.) számú rendelete a KVSZ-ben meghatározott övezetekben gyakorolható ipari tevékenységekről   

• Wekerle szabályozási tervlap 
• A Wekerletelep speciális szabályozási tervének 2. sz. melléklete
   Táblázat a 2. sz. melléklethez

 

Aktuális 
- Építészeti-műszaki tervtanács   
- Építészeti-műszaki dokumentáció feltöltése ÉTDR rendszerbe - útmutató (pdf)


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum