IRODÁK  2012. február 19.

Zöldprogram Iroda

A hivatali átszervezés során 2021. november 1-től a kerületi közterületek üzemeltetésével (park-, fasor-, játszótér-, útfenntartás, köztisztaság) és fejlesztésével (park-, játszótérépítés, fasorfelújítás, út-, járdaépítés) kapcsolatos feladatok átkerültek a Közpark Kft.-hez.

1195 Bp., Városház tér 18-20., B. ép. III. em. 94.-97.
e-mail: zoldprogram(kukac)kispest.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 14.00-18.00, szerda 8.00-16.30

tel.: (1) 3474-500/mellékszám

Márkus Edit irodavezető

Sík Barbara adminisztrátor tel.: 526, egyben az iroda központi száma

Szakmai ügyintézők:
Csernai Tímea mezőgazdasági, állatvédelmi ügyintéző tel.: 528

Szilágyi József közútkezelői műszaki ügyintéző tel.: 918

Varga Alexandra környezetvédelmi, lakossági ügyintéző, tel.: 954

Az iroda feladatai:

Hatósági feladatok:
- a zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok;
- a fák védelmével összefüggő hatósági feladatok /Tájékoztató fakivágásról/;
- allergén gyomnövények irtásával kapcsolatos hatósági feladatok;
- állattartással kapcsolatos hatósági feladatok, ebnyilvántartás vezetése;
- mezőgazdasági ügyek, e körben a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartás vezetése;
- vízügyi hatósági feladatok;
- 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez, átírásához szükséges hatósági bizonyítvány kiadása.
- útügyi szakhatósági feladatok;
- telekalakítással kapcsolatos szakhatósági feladatok;
- kút fennmaradási engedélyek, kút megszüntetési és nyilvántartásba vételi ügyek 500m2/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag házi használatú létesítmények esetén /Tájékoztató vízjogi fennmaradási engedélyről/fúrt, ásott és vert kutak bejelentése/.

Környezetvédelemmel, zöldterületek fejlesztésével összefüggő lakossági programok szervezése, felügyelete:
- „Fogadj örökbe egy közterületet” program;
- „Szebb Kispesti Környezetünkért” pályázat;
- "Városi ember és környezet" fotópályázat;
- „Zöld Kispestért” díj;
- közösségi kertek;
- további lakossági programok

Közutakkal, közcélú zöldterületekkel kapcsolatos tulajdonosi, kezelői és igazgatási feladatok:
- tulajdonosi hozzájárulás előkészítése az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen közcélú közművek, valamint nyomvonal jellegű távközlési építmények és ezekkel összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez és áthelyezéséhez;
- közterület-használati eljárásokban kezelői hozzájárulás kiadása,
- közútkezelői igazgatási feladatok ellátása, e körben közútkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások kiadása:
- útcsatlakozások, gépkocsi-behajtók építésére;
- közút nem közlekedési célú igénybevételére (burkolatbontás);
- közterület-használati eljárásokban;
- más hatósági eljárásokban (építéshatóság, vízügyi hatóság, stb.);
- közlekedési-forgalomtechnikai feladatok:
- a parkolás-szabályozási feladatok ellátásában való közreműködés
- a közút forgalmi rendjének figyelemmel kísérése, a tömegközlekedést érintően szükség esetén szakmai döntés előkészítési javaslat készítése a változtatás tárgyában
- forgalomtechnikai eszközökkel kapcsolatban beérkező igénybejelentések megvizsgálása, döntés előkészítése