ÜGYTÍPUSOK  2015. július 10.

Gyermekszületési támogatás

Gyermekszületési támogatás az alábbi három feltétel együttes fennállása esetén állapítható meg:
a) a szülők legalább egyike a gyermek születésének időpontjában, és a gyermek születését közvetlenül megelőző legalább 6 hónapja rendelkezik megszakítás nélkül Budapest XIX. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és az újszülött bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye is Budapest XIX. kerületében van,
b) a támogatást kérő a gyermeket saját háztartásában neveli,
c) a támogatást kérő családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét, fogyatékkal született gyermek és gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetében annak tizenegyszeresét.

Nyomtatvány: Kérelem gyermekszületési támogatás megállapítására    

Ügyintézés: Humánszolgáltatási és Szociális Iroda