NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2015. szeptember 18.

Talált tárgyak

Az ügyintézés a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján történik, C épület, fsz. 9.

Az ügyintéző Uhereczky Zoltán hatosagiiroda@hivatal.kispest.hu
tel.: (1) 3474-500/mellékszám: 663, 

Vonatkozó jogszabály:
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:564. – 5:64. §

Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál, és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy
- megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és
- a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül a dologért nem jelentkezik.

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.
A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.

Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot - ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.

A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át.
Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni.
Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

Az eljárás illetékmentes.

Talált tárgyak nyilvántartása (pdf)