VELÜNK TÖRTÉNT...  2023. szeptember 06.      475
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett a Zöld Ágacska ovi

A Kispesti Zöld Ágacska Óvoda 2023-ban első alkalommal pályázatot adott be az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére. A bíráló bizottság az óvodát érdemesnek ítélte e cím viselésére, így 2023-tól 2026-ig tagjai lehetünk az országos bázisintézményi hálózatnak.

zoldagacska-ovi02

Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” címet elnyert intézmények célja, hogy tevékenységükkel elősegítsék a Pedagógiai Oktatási Központok (POK) által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, valamint támogassák a tudásmegosztást a már működő jó gyakorlataik bemutatásával.

A Kispesti Zöld Ágacska Óvoda jó gyakorlatai:

•    Diabéteszes gyermekek óvodai ellátása
•    Óvodai térbeli – vizuális műhely működtetése a tehetséggondozás folyamatában
•    Az IKT - infokommunikációs technológia - gyakorlati alkalmazása az óvodában

Óvodánk közössége számára megtisztelő az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím, hiszen az eddig elért eredményeink és szakmai tevékenységeink alapján nyertük el.
Nevelőmunkánk erkölcsi elismerése további sikeres szakmai munkára sarkall bennünket, s a jó gyakorlatok átadásával tovább erősítjük szakmai tevékenységünket.

A díjat Váginé Végh Andrea tagóvoda-vezető, valamint Fazekas Enikő Erzsébet munkaközösség-vezető vette át.

Szegediné Török Tünde
intézményvezető
Kispesti Egyesített Óvodák

zoldagacska-ovi01