HAZAI TÁMOGATÁSÚ FEJLESZTÉSEK  2023. július 11.

Lakhatási problémák komplex kezelése Kispesten

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata, mint Konzorciumvezető és a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete, mint Konzorciumi tag sikeres támogatási kérelmet nyújtottak be a Fővárosi Szociális Közalapítványhoz a Fővárosi Szolidaritási Alap program keretében. A projekt célja a kispesti lakhatási problémák enyhítése, a közösségek kohéziójának növelése. Az FSZA-2022-25 azonosítószámú projekt bruttó 26 000 000 Ft támogatással valósul meg. A támogatás mértéke 60%.

A 2023. június és 2024. március hónapok között megvalósuló projekt keretében három helyszínen valósul meg leromlott állapotú, önkormányzati tulajdonú lakások teljes körű felújítása azzal a céllal, hogy megfelelő otthon alakuljon ki a krízishelyzetben lévő családok számára. A beruházás eredményeként megfelelő lakhatási körülmények alakulnak ki három szociális bérlakás kialakításával, a Családok Átmeneti Otthonából kiköltöző családok számára, megelőzve hajléktalanná válásukat, a családok szétesést, az intézményrendszerben való „körbevándorlás” jelenségét, csökkentve az intézményben lévő zsúfoltságot. A projekt egyediségét jelenti, hogy a felújítási munkálatokba konzorciumi tagként kapcsolódik be a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete, amely hajléktalan személyek részvételét biztosítja a felújítások során, hozzájárulva ahhoz, hogy ezen személyek nagyobb eséllyel integrálódhassanak a munka világába.

A projekt bérlakás-felújítási tevékenységein túl a kiköltöző családok számára megszervezésre kerül a nappalai gyermekfelügyeleti rendszer, továbbá a közösségépítési céllal közösségi programok és családi napok kerülnek megvalósításra. A kiválasztott szakemberek önálló életvitelre való felkészítést végeznek a célcsoport felnőttjei számára. Ugyancsak a projekt keretében indul az önkormányzat új, raktár-logisztikai szolgáltatásának elindítása, amely a helyi felajánlásokból rászoruló családok számára biztosít használt bútorokat, háztartási eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az önálló élet elindításához.

A bruttó 43,3 millió Ft-ból megvalósuló projekt eredményeként 3 db bérlakás újul meg, 10 db közösségi program és családi nap kerül megszervezésre, 12 db önálló életvitelre való felkészítési alkalom valósul meg. Megoldódik a nappali gyermekfelügyelet és új szolgáltatásként raktár-logisztikai szolgáltatást indít az Önkormányzat.

A projekt tevékenységei hozzájárulnak ahhoz, hogy enyhüljenek a lakhatási problémák a kerületben, továbbá az önálló életre felkészült, valódi közösségek alakuljanak ki. 

fszka  fsza budapest voroskereszt