KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELYEK   2024. február 11.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Titkárnő - Humánszolgáltatási és Szociális Iroda

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Irodája a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet titkárnő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- Az Iroda adminisztrációs feladatainak ellátása.
- Az Iroda feladataihoz tartozó szakrendszerek kezelése az ügyintézők munkájának segítése érdekében.
- Közreműködés az irodavezető levelezésének bonyolításában, gépelés, szkennelés, fénymásolás stb.
- Az Irodához tartozó e-mail címre érkező elektronikus levelek kezelése és az érintett felek részére történő továbbítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 büntetlen előélet;
 Középfokú végzettség.
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1-3 év közigazgatási gyakorlat;
 személyes kompetenciák: önálló munkavégzés, probléma-megoldó készség, együttműködés, megbízhatóság (Etikus magatartás), határidők betartása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet;
 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (másolat vagy igazolás);
 végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betöltésének időpontja:
2024. március 4.

A pályázat benyújtásának határideje:
2024. február 23.

Az állással kapcsolatos bővebb információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4500/566 vagy 347-4500/685 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat elbírálásának határideje:
2024. március 1.

A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1195 Budapest Városház tér 18-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot IV/100/2024, valamint a munkakör megnevezését: titkárnő.
 Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére a jonasreka@hivatal.kispest.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak rendje:
A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.kozszolgallas.gov.hu