NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2015. szeptember 17.

Anyakönyvi ügyek

Kérjük, az alábbi telefonszámokon vagy e-mailben szíveskedjen az időpontot egyeztetni: 

tel.: (1) 3474-500/mellékszám: 561
E-mail-ben kért időpont esetén kérjük, adja  meg telefonszámát és személyes adatait.
e-mail: anyakonyv@kispest.hu 

Haláleset anyakönyveztetése a haláleset helye szerinti anyakönyvvezetőnél történik

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges iratok:
– az elhunyt személyi igazolványa, érvényes útlevele és 2001. január 1. után kiadott (kártyaalakú) jogosítványa, lakcímigazolványa
– az elhunyt születési, házassági anyakönyvi kivonata
– elvált, illetve özvegy családi állapota esetén a házasság megszűnését igazoló irat
– halottvizsgálati bizonyítvány
A halotti anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

Az eljáráshoz szükséges:
– érvényes személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
– eredeti házassági anyakönyvi kivonat
– a névváltoztatási kérelem illetékmentes
Amennyiben a felek házasságkötéskor a választott névviselésük alapján nem állapodtak meg a házasságból születendő közös gyermek családi nevét illetően, utólag kell megállapodást kötniük.

Házasságkötést a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatalban kell bejelenteni

A házasulóknak személyesen kell megjelenniük a jegyzőkönyv felvétele céljából.
A házasságkötéshez szükséges dokumentumok:
– mindkét házasuló érvényes személyi igazolványa, vagy érvényes útlevele, vagy magyar állampolgárságot igazoló állampolgársági bizonyítványa és lakcímigazolvány
– mindkét házasuló eredeti születési anyakönyvi kivonata
– elvált, özvegy családi állapot esetén jogerős bontóítélet, illetve halotti anyakönyvi kivonat eredeti példánya

A házasságkötés bejelentése és a házasság megkötése között egy hónap várakozási időnek kell eltelnie. Ez alól mentesítést lehet kérni külföldi kiküldetés, terhesség és lakásvásárlási hitel felvétele esetén. A kérelemhez mellékelni kell a mentesítési okról szóló igazolást is.

Külföldi állampolgárságú házasuló esetén előzetes telefonos egyeztetés és további személyes tájékoztatás szükséges.

A házasságkötési szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a házasulók a házasságkötési szándék bejelentésekor kapnak tájékoztatást.

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 12.30 órától 14.00 óráig, szombati napon 9.00 órától 16.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat részére díjat kell fizetni.

A díjak mértékét a Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata Képviselő- testületének  15/2018. (IX.29.) számú a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról szóló rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Névváltoztatás (részletes tájékoztató itt olvasható):

Születési, családi, utónév változtatáshoz 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni, szükséges születési anyakönyvi kivonat. Ha házasságban él, akkor a házasági anyakönyvi kivonat, ha kiskorú gyermekek vannak, akkor az ő születési anyakönyvi kivonatuk is kell. Ha a névváltoztatás kiskorút is érint, akkor mind a két szülő jelenléte szükséges. Ha a nevet változtató személy kiskorú, akkor mindkét törvényes képviselőnek meg kell jelennie. Ha létező harmadik személy családi nevét kívánja viselni, akkor a nevet adományozónak is meg kell jelennie érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot megadja, illetve az anyakönyvvezető előtt aláírja. Ha a nevet változtató a 14. évet betöltötte, akkor személyesen meg kell jelennie az aláírás miatt.

Születés anyakönyveztetése: a születés helye szerinti anyakönyvi hivatalban kell bejelenteni

A születés anyakönyveztetéséhez szükséges dokumentumok:

– 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat (csatolása nem kötelező, de jelentősen gyorsítja az ügyintézést)
– az anya személyi igazolványa és lakcímigazolványa
A születési anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes. A gyermek lakcímkártyáját az anyakönyvvezető a születési anyakönyvi kivonattal együtt a kórháznak küldi meg, ők adják át a szülőknek.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni.
A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

A gyermek megszületése előtt:
– a szülők együttes személyes jelenléte, ( kiskorú szülők esetén a gyámhatóságnál kell megtenni a bejelentést )
– érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős  bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat )
– terhes gondozási kiskönyv
– szakorvosi igazolás a magzat fogantatását és a a születés várható időpontját tartalmazva.
Ha az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a szülés feltételezett időpontját, a fogamzás feltételezett időpontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni.

A gyermek megszületése után:
– a szülők együttes, személyes jelenléte, ( kiskorú szülők esetén a gyámhatóságnál kell megtenni a bejelentést),
– érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat )
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata.
Ha az anya a szüléstől számítva 300 napon belül vált el, vagy lett özvegy, akkor apai elismerő nyilatkozat nem tehető, a csak bíróság által jogerősen kimondott apaság vélelmének megdöntése után.

Válás, illetve özvegység esetén a túlélő házastárs kérheti nevének megváltoztatását 
A kérelmet személyesen kell benyújtani az alábbi iratokkal:
– érvényes személyi igazolvány, lakcímigazolvány
– Halotti anyakönyvi kivonat, ill. jogerős bontóperi ítélet
– a házassági névmódosítási kérelem illetékmentes
– a kivonatkérelem illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata Képviselő- testületének   15/2018. (IX.29.) számú a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról szóló rendelet
Hivatalunkban illetékbélyeg árusítás nincs, illetékbélyeget postán lehet vásárolni.

Ügyfélfogadás: ügyfélfogadási időben történik - időpont-egyeztetés alapján!
hétfőn: 14.00 – 18.00-ig
szerdán: 8.00 – 16.30-ig

tel.: (1) 3474-500/mellékszám

Anyakönyvvezetők:  
Koltay Katalin  anyakonyv@kispest.hu,   A. ép. Fsz. 5.  tel.: 603
Sándor Alexandra anyakonyv@kispest.hu, A. ép. fsz. 5., tel.:              561

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda Anyakönyvi Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. Épület fsz. 2.

e-mail: anyakonyv@kispest.hu,     
e-mail: hatosagiiroda@hivatal.kispest.hu 

Utolsó módosítás dátuma: 2022.04.25. 

Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiálításához (pdf)

Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiálításához (pdf)

Kérelem halotti anyakönyvi kivonat kiálításához (pdf)

Meghatalmazás születési/házassági/bejegyzett élettársi/halotti anyakönyvi kivonat átvételére (pdf)

Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez (pdf)

Ügyintézés: Hatósági Iroda

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Intézményi étkezésbefizetés
Választási információk
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.