Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

Balázs Piroska intézményvezető

tel.: 280-7925
tel/fax: 282-9501
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Vegye igénybe a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Szolgáltatásait
Lehetőségeink:
- étkeztetés házhozszállítással,
- ebéd a klubban elfogyasztva,
- ebéd hazavitellel,
- bevásárlás,
- gondozás az Ön otthonában,
- közvetlen környezet rendben tartása otthonában,
- ingyenes szociális ügyintézés, tanácsadás,
- idősek klubja (demens személyek ellátása is)
- idősek klubjaiban szabadidős és rekreációs programok:
gyógytorna, gyógymasszázs, kézműves foglalkozások, kirándulások, színház, - és múzeumlátogatások, ünnepségek, egészségügyi felvilágosító programok.

Térítési díj a jövedelem arányában fizetendő.

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat az Önkormányzat szociális intézménye, mely személyes gondoskodást nyújt az arra rászoruló kispesti lakosságnak.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás       

Szociális információs szolgáltatás   

Gondozási Központjainkban szociális étkeztetést (elvitellel vagy házhoz szállítással), házi segítségnyújtást biztosítunk, és Idősek klubjait működtetünk.
Az Idősek Átmeneti Gondozóházában a családi gondozást átmenetileg nélkülözők kaphatnak segítséget, míg a Csillagok Napközi Otthona értelmi fogyatékosok nappali klubszerű és segítő – szinten tartó - fejlesztő ellátását nyújtja.

GONDOZÁSI KÖZPONTOK
Idősek klubja, házi segítségnyújtás, étkeztetés mellett tájékoztatást nyújtunk Önnek abban, hogy milyen szociális ellátásokat igényelhet, segít hivatalos ügyei intézésében.

Étkeztetés
Azon szociálisan rászorulóknak biztosít napi egyszeri meleg étkezést (ebédet), akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik számára, átmenetileg vagy tartós jelleggel nem képesek biztosítani, illetve koruk vagy egészségi állapotuk akadályozza ebben.
Indokolt esetben, orvosi javaslatra, diétás étkezést is biztosítunk (cukorbeteg és fűszer szegény diéta).
Az étkeztetés történhet: az Idősek Klubjában történő elfogyasztással, házhoz szállítással, vagy az ebédet saját maga viheti haza.

Házi segítségnyújtás
Gondoskodunk azokról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, illetve akik részére a nappali vagy bentlakásos intézményben történő ellátás nem biztosítható. Szükség esetén azoknak a gyermekeknek is biztosítjuk ezt az ellátási formát, akiknek szülei a napközbeni ellátást nem, vagy csak részben tudják megoldani.

A házi segítségnyújtást hivatásos gondozónők végzik, az ezt igénylők otthonában. Kérhetik segítségünket a háziorvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatokban, közreműködünk háztartása vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása), az Ön számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásában, ügyintézésben.

Idősek klubjai programok   

IDŐSKORÚAK ÁTMENETI GONDOZÓHÁZA
A Gondozóházban átmenetileg (legfeljebb 12 hónapra, mely indokolt esetben egy alkalommal újabb 12 hónapra meghosszabbítható) elhelyezést nyújtunk kórházi ápolásra nem szoruló, önellátásra jórészt képes időskorúak számára, akik a családi gondozást átmenetileg nélkülözve (pl. hozzátartozóik nyaralása, ellátójuk betegsége stb. miatt) a szükséges otthoni segítséget hiányolni kénytelenek, de betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni önmagukról.
1 egyágyas, 1 kétágyas, 1 négyágyas és 1 háromágyas akadálymentesített szoba komfortosabb elhelyezéssel. Mivel csak 10 helyünk van, ez többnyire csak előjegyzésre, néhány hetes várakozást követően lehetséges.
Szolgáltatások
- Az ellátottak reggeli, ebéd, vacsora étkezésben részesülnek.
- Az ellátást igénybe vevő a saját ruházatát és textíliáját használhatja. A ruházat tisztításáról az intézmény gondoskodik.
- A Gondozóház biztosítja az ágyneműt és annak cseréjét, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. A Gondozóház dolgozói látják el a szobák és közös helyiségek takarítását.
- 24 órás nővérszolgálat keretében folyamatos felügyelet, egészségügyi ellátás (gyógyszeradagolás stb.), szükség szerinti ápolás, hetente orvosi vizsgálat keretében az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése, egészségügyi tanácsadás, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzése - és ha az intézmény keretei között megoldható -, gyógykezelése, szükség esetén orvosi ügyeleti, szakorvosi, kórházi ellátásához való hozzájutás.
- Elhelyezés 1-2-3-4 ágyas, kényelmesen berendezett lakószobákban, amelyből a háromágyas szoba akadálymentesítet, komfortosabb szoba. Közös helyiségek: fürdőszoba, WC, ebédlő, társalgó.
- A házban működő idősek klubja meglévő eszközeivel (TV, rádió, újságok, könyvek stb.) biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sport, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, társasjátékok, zenehallgatás stb.), kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, kiállítás látogatások, kirándulások stb.).

CSILLAGOK NAPKÖZI OTTHONA  
A Csillagok Napközi Otthonában (korábban Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona) értelmileg sérült és autista ellátottjaink (közepesen súlyos szintig) fejlesztését, szinten tartását, gondozását, étkeztetését biztosítjuk, hétfőtől péntekig 07.00–17.00 óráig.
Akadálymentesített, családias környezetben, megújult, műfűvel, térkővel borított kertünkben változatos programokat kínálunk (játékos sportfoglalkozások, kreatív tevékenységek, énekkar, kirándulások, közös nyaralás, stb.).
Kérelmet az ellátás igénybevételére, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat vezetőjéhez kell beadni. Felvételnél 3 hónap próbaidőt kötünk ki. Az ellátásért saját jövedelemtől függő térítési díjat kell fizetni, Budapest Főváros XIX kerület Kispest Önkormányzat helyi rendelete alapján.

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK
Az egyes ellátásokért (étkezés, házi segítségnyújtás, gondozóház) fizetendő térítési díjat az érvényes rendelkezések figyelembe vételével a fenntartó Kispest Önkormányzata évente állapítja meg.

Minél kisebb az Ön jövedelme, annál kedvezőbb díjért veheti igénybe szolgáltatásainkat, a valós költség és az Ön által fizetett díj különbségét az Önkormányzat pótolja.

Amennyiben Ön otthonában csak házi segítségnyújtást igényel, ennek havi térítési díja nem haladhatja meg jövedelme 25%-át.

Jelzős házi segítségnyújtás igénylése esetén a térítési díj összege nem haladhatja meg jövedelme 2 %-át.

Ebéd igénybevétele esetén (akár házhoz szállítással is) ez a határ 30%, míg ha étkeztetést és házi segítségnyújtást egyaránt igénybe vesz, a havi fizetendő összeg legfeljebb jövedelme 30%-át teszi ki.

Az Idősek Átmeneti Gondozóházában kispesti lakosoknak egyhavi teljes ellátásért jövedelmük 60%-át kell fizetniük.

Ha bármely szolgáltatásunk felkeltette figyelmét, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ön lakásához legközelebb fekvő Gondozási Központtal (feltehetően ez illetékes az Ön ellátásában), ahol készséggel tájékoztatják az egyes ellátásokról, az igénylés módjáról, az igényelt ellátás jövedelmét figyelembe vevő díjairól.

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyei:

- Intézményvezetés
1193 Táncsics Mihály u. 7.
Tel./ Fax: 282-9501, Tel.: 280-7925

- Wekerlei Gondozási Központ
1191 Bp., Corvin krt. 32. 282-9828
Gondozási központ vezető: Schönek Brigitta
- Idősek klubja
- Étkeztetés (Klubban elfogyasztva, elvitellel vagy házhoz szállítással)
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- Kertváros Gondozási Központ
1196 Bp., Kossuth Lajos u. 202. 357-9901
Gondozási központ vezető: Schönek Brigitta
- Idősek klubja
- Étkeztetés (Klubban elfogyasztva, elvitellel vagy házhoz szállítással)
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- Lila Akác Gondozási Központ
1191 Bp., Ady Endre u. 110. 282-9651
Gondozási központ vezető: Kissné Kovács Éva
- Idősek klubja (demens személyek ellátása is)
- Étkeztetés (Klubban elfogyasztva, elvitellel vagy házhoz szállítással)
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Siketeket és hallássérülteket segítő klub: Havonta egy alkalommal, a Lila Akác Gondozási Központban, munkatársaink közreműködésével, segítségével szerveződnek a klub programjai, melyek a szabadidő hasznos eltöltését, hagyományőrzést, izoláció elkerülését célozzák meg. A Klub működési forrását adományokból és a klubtagok felajánlásaiból biztosítjuk.

- Őszirózsa Gondozási Központ
1193 Bp., Táncsics M. u 7. 281-1621
Klubgondozó: Vajdáné Elek Valéria
- Idősek klubja (demens személyek ellátása is)
- Étkeztetés (Klubban elfogyasztva, elvitellel vagy házhoz szállítással)
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- Zöld Diófa Gondozási Központ
1195 Bp., József Attila u. 77. 282-2290
Irányító gondozó: Kovács Diána
Mb. Idősek klubja vezető: Miklósi Andrea
- Étkeztetés (Klubban elfogyasztva, vagy elvitellel)
- Időskorúak Átmeneti Gondozóháza

- Csillagok Napközi Otthona
1193 Bp., Táncsics Mihály u. 7. 280-4797
Vezető: Gáll Irén
- Fogyatékos személyek nappali ellátása
- Étkeztetés (az otthonban elfogyasztva)

© 2000-2014 Kispest.hu. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a GHR Productions készítette
Design: Szőts Márton